Chủ Nhật, tháng 3 06, 2022

* Nguồn vốn đời mình

 Mẹ là Bồ Tát 
đời mình,
Ơn sinh, giáo, dưỡng 
nên hình con nay.
Mẹ là Phật 
đấng từ bi,
Độ con 
qua những sân si sai lầm.
Ảnh Internet 
Mẹ là 
Đức Quán Thế Âm!
Mà con không phải 
kiếm tầm xa xôi.
Mẹ là vốn 
tích nhiều đời,
Là nguồn văn hóa 
giữ hoài ngàn sau.
Vâng, 
mẹ thức trắng đêm thâu,
Chăm đàn con dại 
chịu đau riêng mình.
Ai còn có Mẹ 
dưỡng sanh,
Bên tai to nhỏ 
ấm tình yêu thương.
Đừng lỗi đạo 
lúc chiều buông,
Bóng đêm hiểm ác 
nỗi buồn nào khuây.
Nói đi!
Mẹ cho con 
cuộc đời này.