Thứ Năm, tháng 3 24, 2022

* Thân già

Nhức khớp đau cơ lẽ thường tình,
Ban đêm thiếu ngủ ngày buồn tênh,
…có thân là vậy chi đâu lạ,
Nhức khớp đau cơ cái thường tình!
Ảnh hộp thuốc.
Dùng thuốc giảm đau chớ vội mừng,
Chỉ êm dịu được nỗi phân vân,
Châm cứu bóp dầu thêm lẽ phải…
Còn thuốc giảm đau chớ vội mừng!
Già nua bệnh tật quẩn quanh ta,
Chúng nó với thân lắm mặn mà,
Thủy chung nhất nhất không phản bội,
Già nua bệnh tật quẩn quanh ta…