Thứ Năm, tháng 4 27, 2023

* Một lần bên Ghềnh Đá Đĩa (*)

Vẫn thường mơ 
được cái ngày trở lại,
Biển vắng em 
chắc không mấy gì vui,
Thủy triều xuống lên 
ghềnh đá đĩa của tôi,
Bên sóng bên gió 
đìu hiu võ vàng.
Ảnh fb.

Vẫn biết chắc 
có ngày em trở lại,
Không vì nhau 
mà vị cõi riêng mình,
Tin rằng em 
với năm tháng hồi sinh,
Một đời mới 
trong bình an êm ấm!

Tình yêu mình 
khác thường nhiều vương vấn,
Đẹp như ngày không mây 
và trong sáng tựa nắng hè,
Giữ lòng đầy kỷ niệm 
chưa ai nói đã nghe,
Ầm ĩ lắm 
và thanh âm vi tế lạ!

Ngày bất chợt 
bỗng nhiên mình xa lạ,
Ngăn cách nào 
hẳn áp đặt giữa đời nhau,
Thì thôi 
không thể nhận là đớn đau,
Ra sao cũng mặc 
nắng mưa lâu cũng phai sờn…

(*) Ghềnh Đá Đĩa ở Tuy An, Phú Yên, Việt Nam.