Thứ Hai, tháng 4 24, 2023

* Cường Để (66-73) 50 năm.1

 Thời gian trôi nhanh quá…
Qua rồi 50 năm,
Cường Đễ (*) còn không nữa?
Vẫn mãi hồi xa xăm!
Về với nhau bằng hữu,
Có tình nào hơn không?
Ảnh Võ Ngọc Chuyển.
Nhạc Nguyễn Hữu Thành.
Ngồi bên nhau lần nữa,
Ôn chút tình xa xăm!
Cùng nhau mà níu lại,
Tháng ngày đẹp như tranh,
Với hiền ngoan hữu hậu,
Cái trong lành đời xanh…
Còn gì nữa bức tranh,
50 năm xa cách,
Trong mắt đời em anh,
Có gì sau xa cách,
Thân phận người mong manh.
Hội ngộ nhau lần nữa,
Hạnh phúc và tuổi xuân,
Kẻo có khi lỗi hẹn,
Thương mến vào lãng quên!

(*) Trường Trung học công lập Cường Đễ Quy Nhơn.