Chủ Nhật, tháng 4 16, 2023

* Vũ trường

Chỉ được gặp nhau 
mỗi cuối tuần,
Thời gian quý hoá lắm 
người dưng,
Đừng ai hoang phí 
hay đánh mất,
Tìm ở đâu 
bồi lấp khoảng không?
Ảnh Dũng Phạm
Cơ hội nhiều khi 
long-weekend,
Chẳng phải 
khen chê bởi sang hèn,
Vũ trường đông đảo 
tình bằng hữu,
Chỉ vui thôi 
không biết hờn ghen?
Chỉ có vui chơi 
những cuối tuần,
Quanh năm 
bận rộn việc tiền nong,
Bills (*) nhà, xe cộ, 
ga, điện, nước,
Quẩn trí nợ lo 
đến phát khùng?
Thì đó phải thôi 
chớ phân trần,
Mua vui là chính 
đững phân vân,
Không nên 
dính líu trò đen đỏ?
Uổng phí công 
dành dụm từng đồng!”

(*) Bills : những hoá đơn tiền nợ phải trả theo chu kỳ của món hàng mà cá nhân hay gia đình sử dụng.