Thứ Ba, tháng 4 11, 2023

* 40 năm vẫn vậy

 40 năm vẫn vậy 
chưa già!
Dẫu lòng em bận 
chỉ vì ta,
Thờ ơ lạnh nhạt 
và hờ hững,
Bởi vì đâu … 
tình ái hương hoa?
Ảnh bxl
Lần đến mang theo 
những phũ phàng,
Đường dài 
thiên lý bước quan san,
Yêu thương 
thắm đậm muôn hồng sắc,
Phụ rẫy nhau 
xót lắm đời hoang!
40 năm 
ta lỗi hẹn hò,
Chơi vơi chờ đợi 
nỗi bơ vơ,
Mây vờn sương phủ 
trong bão táp,
Đủ khiến cho người 
viết dòng thơ!
Blue Mountain (*)
núi Ba Cô,
Thung lũng xanh rờn 
tậng hư vô,
Chuyện tình duyên 
đã nên huyền thoại,
Ngàn xưa dấu tích 
của mong chờ…

(*) Blue Mountain NSW có núi 3 cô.