Thứ Hai, tháng 4 17, 2023

* Đợi lá vàng

 Chờ đến 
bao lâu nữa lá vàng,
Mới khoe nhan sắc 
của thời gian,
Hôm qua 
rỉ rả hoài không dứt,
Ảnh Dũng Phạm
Gượng gạo làm sao 
thu sắp tàn…
Lá đã thay màu 
lối vào ra,
Trên đường 
lấp lánh bóng thật thà,
Khiêm cung ngưỡng mộ 
bao trìu mến,
Có phải…như gì 
vốn thiết tha!