Thứ Sáu, tháng 4 28, 2023

* Cường Đễ (66-73) 50 năm.2

 Đi đứng nhiều chân mỏi,
Ngồi chơi chút bạn ơi,
Tỏ tình nhau cuộc đời,
Quên cái Tôi to tướng,
Để khi nằm thảnh thơi!
Ảnh fb.
50 năm mong nhớ,
Một tia chớp qua trời,
Mình xa nhau lâu vậy,
Những buồn vui cuộc đời,
Còn lại gì bạn ơi?
Ta buông ta khoảnh khắc,
Nhỏ nhoi hạt bụi trôi,
Theo gió bay muôn hướng,
Ai thần tượng đời đời,
Vô thường quanh quẩn nơi…
Gặp nhau hơn kỳ nữa…
Tìm đâu lần năm mươi?