Thứ Tư, tháng 4 26, 2023

* Tơ vò

 Nội tình 
của đất nước tôi?
Rối rắm chằng chịt 
trong ngoài nhợ tơ.
Ảnh fb.
Nơi đâu cũng đẹp 
như mơ?
Nhưng là cái ổ 
tò vò kiến ong.
Biết đàng nào gỡ 
cho thông?