Thứ Năm, tháng 4 13, 2023

* Bên hiên cà phê sáng

 Buổi sáng bên hiên 
cốc cà phê,
Quanh mình 
còn có chú SUMO,
Nắng mới của thu 
màu vàng nhạt,
Sáo từng đàn 
bay lượn ngoài xa…
Ảnh bxl 

Tiếng ríu rít 
vọng bên bờ dậu,
Bầy sẻ vờn nhau 
kiếm thức ăn,
Chăm chút nhìn chúng nó 
lăng xăng,
Nhớ…mình 
cũng chưa ăn 
ngày mới!