Thứ Tư, tháng 3 26, 2014

* Hóng mưa

Cùng với Anh Phương trên facebook :"Những ngày nắng- Trời hôm nay bỗng mưa."
Anh Phương :
"Những ngày nắng- Trời hôm nay bỗng mưa.

Trời ngày nào cũng có những đám mây
Xin mắt đừng âm u kết tinh thành giọt
Có những nỗi buồn mấy ai hiểu được
Chạm nhẹ thôi dễ tan thành nước
Cho một vỡ oà...
Bong bóng bập bùng mưa!!!"AP

Ảnh facebook
locbach :

" Hóng mưa chỉ một tay thôi,
Còn tay kia hãy quàng ngoài eo anh.
Được như thế mới là tình,
Mình chơi bong bóng bập bùng khi xưa.(AP.)
Mong trời cứ rã rích mưa,
Cho anh mê mãi đong đưa u tình.
Dẫu có lạnh cũng làm thinh,
Khờ chi lỡ cuộc ...em đinh ninh buồn.
Nếu tối nay phải chịu đòn,
Cho anh thêm nhận phần đòn riêng em..