Thứ Hai, tháng 11 13, 2017

* Ông Tá

Có bỏ đời ta
chẳng há gì,
Cháu con nguyền rủa ...
phận hèn ri!
Ảnh fb Phạm Như Tá.
Cha ông tách trách
không hề trọng,
Mồ mả Tổ Tiên
phẳng bởi vì.....?
“Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ,
An nhiên tự tại vậy mà vui!”*
Nghe sao chán ngấy
ông Tá nhỉ!
Hổ thẹn lòng tôi
học làm chi!

* Không phải lời của tôi!