Thứ Hai, tháng 11 20, 2017

* Hoa cỏ Melbourne

Như đàn bướm
rộ bên đường,
Đôi tầng vàng tháp
ướp hương xuân nồng.
Ảnh fb bxl.
Dẫu hoa cỏ!
giữa đời rong...
Chút hương sắc cũ
cũng mong tơ trời!
Cũng buồn vui
và mỉm cười,
Cũng chua chát chịu
thói đời thị phi.
Gió cuối xuân
ẩm nóng vì...
...làn hơi sa mạc
ẩn khi sương chiều.
Đìu hiu một kiếp
cô liêu!