Thứ Ba, tháng 11 28, 2017

* Facebook vui!

Bạn gởi lên
nhiều chuyện cười,
Tôi đem chuyển chúng
đến người kết thân.
                                                                         Ảnh fb.
Nét vô tư 
không ân cần,
Cũng không mời gọi 
phân trần điều chi.
Hiển nhiên 
coi đó chỉ vì...
Facebook mà lị 
thích thì phê, xem.
Có những điều 
khác tầm nhìn,
Cũng đừng trách cứ 
anh em coi thường.
Có gì đâu 
mối tơ vương
Lưới nhện giăng 
khắp thập phương ta bà.
Chỉ nên 
lưu ý chuyện ta,
Cái của mình muốn 
như quà mình mong.
Thị phi chi 
cái bao đồng,
Con ve, cái kiến... 
lòng vòng ích đâu!
Nhìn Facebook tôi gãi đầu...
Hơn 800 bạn 
biết đâu mấy người.
Giao lưu đã mấy năm rồi,
Chê tôi không rõ, 
khen thời không hay.
Kỹ thuật số 
thời đại này!