Thứ Tư, tháng 11 08, 2017

* Lối cũ tháng Mười

Lối cũ rêu phong!
Oan nghiệt chất chồng,
Lòng người lưu vong,
Có gì sáng trong,
Ôm bóng hoài mong?
Ảnh fb screen shot.
Lối cũ gai chông,
Ung thư thành dòng,
Thần Thánh cùm gông,
Nhân loại vô tâm,
Khốn khó tình thâm!

Lối cũ không đường,
Không ánh tà dương,
Dẫu những Nghê thường,
Tràn ngập đau thương,
Sao còn vấn vương?

Lối cũ không người,
Quay lại đi thôi,
Cho mối duyên đời,
Có ông có tôi,
Hạnh phúc nơi nơi!

Lối cũ rêu phong!
Oan nghiệt chất chồng,
Lòng người lưu vong,
Có gì sáng trong,
Ôm bóng hoài mong!