Thứ Bảy, tháng 1 15, 2022

* Mẹ và Dì Út

 Chị Bảy, dì Út (*)
lúc này…
Thăm nhau có thể … 
nhớ ngày năm xưa.
Mười bảy tuổi 
thuở gió mưa,
Đưa chị xuống Vũng 
như mùa chia ly.
Út âm thầm 
tiễn chị đi?
Không! không! 
Út cũng đòi đi theo mà.
Bến Gò Bồi 
con đò chờ…
Ảnh fb bxl 
Mười năm sau đó 
ai ngờ!
Ngoại gọi Út về 
khuyên Út làm dâu.
Dì bảo không 
không đâu,
Nhưng rồi đã phải qua cầu 
kết duyên.
Chúc mừng Út 
Út xinh hiền,
Một đàn con nhỏ 
như quên Bảy rồi!
Còn bao 
hội ngộ trong đời?

Xót xa 
vật đổi sao dời,
Mỗi lần Bảy bệnh 
Út đòi về thăm!
Nghe Út 
không ổn khó nằm,
Bảy rầu trong dạ 
qua rằm tao đi.
Gia Lai, Buôn Mê Thuộc… 
ngại gì?
Nhưng rồi Bảy chẳng 
thực thi được nào.
Chân đau, lưng… 
biết làm sao?

Chị Bảy, dì Út 
lúc này,
Tình thương thắm thiết 
khác hồi nẵm xưa?
Xuân nay 
ít gió nhiều mưa,
Trôi nhanh hương phấn 
cuối mùa quanh hiu.
Chồng Bảy mất
buồn hẩm hiu,
Dượng Út cũng thế… 
đã nhiều năm qua.
Chẳng tròn vui 
bóng chiều tà!

(*) Chị Bảy là mẹ và Dì Út là vú nuôi của tác giả.