Thứ Hai, tháng 1 31, 2022

* Lỡ đường

 Gió bấc se se lạnh, 
buổi sáng ngày cuối năm Tân Sửu 
ở Vũng Nồm…
Ảnh fb bxl.
Nếu lỡ đường xa có nhớ nhà,
Người ơi xem ảnh cảnh làng ta,
Cuối đông mây phủ chiều thưa nắng,
Chút buồn cơn gió lạnh … thoáng qua!