Chủ Nhật, tháng 1 30, 2022

* Đón Xuân

Giữ thuần phong gìn mỹ tục,
Tết là kỳ hội hoàng lưu,
Tiễn biệt cựu đón nghênh tân,
Giây phút đầu Xuân sáng láng…
Ảnh fb bxl.
Năm mới nhà nhà hạnh phúc,
Tự do no ấm an lành,
Hiếu để kính trên nhường dưới,
Người người tình ý thuận hoà!
Thờ ông bà biết Tổ tông,
Kính quốc tổ Lạc Việt dòng…
Tránh mưu đồ phi nhân bản,
…lợi phe nhóm phi công bằng,
Gây nhân nào gặt quả nấy…!