Chủ Nhật, tháng 1 16, 2022

* Mẹ và Dì Út 2

 Mẹ tôi, bà vốn chơn quê,
Dì Út chẳng khác bổn xưa vẫy mà…
Góc sân nhà Nội cây dừa,
Nhà Ngoại cũng có mít, cà, hàng cau.
Ảnh fb bxl 
Quốc-Cộng thổi dạt về đâu?
Chùm hoa bông bụt những câu bài chòi.
Và còn nữa dáng em tôi?
Tìm sao cho thấy…đâu rồi suối mơ.
Nhớ nhung bến ấy đi về!
Quê hương là Mẹ, dì và em yêu …