Chủ Nhật, tháng 1 23, 2022

* Về quê mùa CoVid

 Cuối đông nắng 
ửng hanh vàng,
Miền trung 
con nước 
chẳng còn khó khăn.
Ảnh fb bxl 
Họa coVid 
vẫn dai dằng,
Hoang mang tâm trạng 
ân trong 
oán ngoài.
Quy Nhơn đất 
quê hương tôi!