Chủ Nhật, tháng 1 23, 2022

* Chỉ mới 2 năm

 Chỉ mới qua 2 năm,
Dịch Vũ Hán lộng hành,
Nhân loại ngợp điêu linh,
Trong hoảng sợ … tội tình!
Ảnh fb bxl 
Chỉ mới qua 2 năm,
Thân tâm người xơ xác,
Nhìn khinh khi cái ác,
Điêu đứng sống hao mòn!

Chỉ mới qua 2 năm,
Quê nhà mình trở lại,
Mẹ gầy gò trông đợi,
Xa xôi nhớ đàn con!

Mới đã là 2 năm…
Trăng bao lần tròn khuyết,
Em tôi cũng mỏi mòn,
Đâu rồi dấu chân son!

Dẫu gì cũng 2 năm,
Mơ hồ như lặng câm,
Quê hương và nhân loại,
Đổi thay những  thâm trầm!