Thứ Hai, tháng 1 30, 2023

* Khai bút đầu năm Quí Mão 2023

 Khai bút đầu năm 
lành ư mùng 8,
Qua hạ niêu 
kể như hết Tết rồi, 
Sám hối cho tâm 
thanh thản ít nhiều, 
Chớ cứ giữ 
phân vân hoài mệt mỏi.  
Ảnh fb.
Chẳng ai hỏi 
mình làm chi nên lỗi?
Không không đâu 
mình không phải thế đâu?
Chẳng qua xuân 
điểm trời đất muôn màu,
Lòng đã dậy nỗi cuồng si 
vô độ!
Nhấm chút rượu 
chứa cho đầy phiền não... 
Yêu quá rồi 
sức quyến rũ thiên nhiên,
Đổi dáng thay hình 
ngã hiện miên man, 
Em và họ 
và hoa và cảnh sắc!
Nói sám hối 
là biết mình có tội,
Tội loạn dâm 
với nhan sắc thế gian,
Tội tham lam 
từ nông phố đại ngàn,
Tội vơ vét kho tàng 
ta nghiệp chủ?
Tội giành lấy quyền sống 
từ đồng loại,
Tội cho mình 
được phép lập bầy đàn,
Ta được tôn 
xưng chúa tể trần gian, 
...nhiêu thế đủ 
cho một lần sám hối?
Khai bút đầu năm 
chương dài hối lỗi!