Thứ Sáu, tháng 1 06, 2023

* SUMO ngày buồn

 Biết chủ mình đi chơi 
SUMO buồn rười rượi,
lười biếng ăn 
và chẳng thèm để ý đến ai,
Chiều tôi về 
cố dắt nó ra ngoài,
Vẫn không vui 
như những ngày cháu Nicole gần gũi!
Ảnh bxl
Biết SUMO khôn 
ai cũng cưng thương nó,
Giận hờn, mừng vui, trìu mến … 
cá tính đó như chỉ thấy có ở người,
Nó thể hiện cũng tinh vi không cần qua ngôn ngữ,
Không điều ngoa, không ngụy biện … lừa ai!
dẫu có luật lệ hay không có lề luật,
Tự tại giúp cho người có đời sống an nhiên!