Thứ Bảy, tháng 1 21, 2023

* Chiều 30 Tết Quí Mão

 30 Tết 
cháu con đoàn tụ,
Cúng Tổ tiên 
giữ truyền thống Bạch gia!
Ảnh Chú Sẻ.
Lòng thành, bát nước 
hương hoa,
Quanh năm hạnh phúc ... 
chan hòa yêu thương!