Thứ Sáu, tháng 8 24, 2012

* Đêm.

Chỉ một đêm thôi,
Bài thơ đã cũ,
Ủ rủ băn khoăn,
Còn gì đây không?


Chỉ một đêm thôi,
Dáng xưa đâu rồi!
Ngàn sao như tắt,
Bên trời mù sương.