Thứ Hai, tháng 8 13, 2012

* May rủi.


Ngoài trời gió giật lớn,
Toàn thân tàu lắc lư,
Đã hai lần cố gắng,
Chưa đáp xuống đường bay.

Canh bạc tại Star (*),
Chưa bắt đầu thì phải?
Mà số phận rủi may,
Đang diễn ra lúc này.

Không sợ thắng hay bại,
 Mà chỉ ngại mất còn,
Hơn trăm người lo hoảng,
Định mệnh đang bủa vây...

Có ai làm gì được?
Chung quanh tôi im bặt,
Tiếng cầu Chúa tôi ơi,
Bà cụ ngất đâu rồi!

Tôi bình tĩnh ngợi suy,
Lời kinh đó đâu đây!
Đã làm tôi nhớ lại,
Chuyện đã 30 năm.Đêm trên biển tối tăm,
Giữa sóng gào gió hú,
Trên con thuyền tầm trú,
Vượt biển rời quê hương.

Trong bão táp cuồng điên,
Tiếng cầu kinh liên miên,
Trong lòng tôi trổi dậy,
May hay rủi  rồi đây.
...................................

Qua đi điều có thể,
Giờ phút của hỗn mang,
Của bóng tối kinh hòang,
Mình đành theo số phận.

(*)Star:tên của một sòng bài tại thành phố Sydney,Úc Châu.