Thứ Sáu, tháng 8 17, 2012

* Ngày chay tháng 7.Mình nhớ hôm nay là ngày chay,
Đầu tháng bảy âm lịch của mùa báo hiếu,
Vu Lan bồn!
Lòng hiếu thảo Bồ Tát Mục Kiền Liên.

Nhớ mẹ gầy tuổi đã tám mươi,
Lưng mẹ còng, chân mẹ yếu, tóc trắng phêu,
Vu Lan đến!
Mẹ vẫn thường về chùa xin lễ Phật.
Nhớ nhà ngoại mình còn cây khế,
Ngày kỉa kia ngoại dạy tưới chút nước vôi,
Vu Lan lại!
Khế chín mình có thêm nhiều trái ngọt.

Mình nhớ mẹ - Mẹ mình nhớ ngoại,
Ở tuổi gìa vẫn bận bịu với đàn con.
Vu Lan về!
Hẳn mẹ buồn vì không còn có ngoại.

Hẳn con vui nhờ mẹ vẫn còn bên.
Ngày chay Bồ Tát ý vị thêm .