Thứ Tư, tháng 8 29, 2012

* Cái lưỡi bò.


Lưỡi bò


Cái lưỡi bò,
Từ phương bắc le thò phương nam,
Ngang lưng, hông, sườn, mông nước Việt,
Họa xâm lược-Đang là sự thật.

Nỏ Thần

Gần bốn chục năm qua,
Chúng bắn giết dân ta,
Đánh chìm tàu,cướp đảo,
Hoàng-Trường sa giông bão.

Bao đời là thảo khấu,
Muôn kiếp vẫn Hán gian,
Vẫn giữ thoái hung tàn,
Kết nền văn hóa Hán.

Ngụy tạo trang sử lệch,
Chúng đích thị mưu toan,
Thêm lần nữa kinh hoàng,
Ta một lòng quyết chiến.

Nỏ Thần xưa khai triển,
Nguyên tử  khí phải xây,
Bày trận ngay lúc này,
Hủy diệt tâm Kinh Bắc.

Giải thoát họa diệt vong.