Thứ Bảy, tháng 8 25, 2012

* Phải không.


Bên mương,
Nước suối,
Bên động,
Cát vàng.
 
Vài chú,
Khỉ con,
Thấm men,
Tìm nước.

Ngã ngửa,
Ngã nghiêng,
Tới lui,
Nghiêng ngửa.

Nhìn qua,
Khóm lá,
Tôi bỗng,
Nực cười.

Sao khỉ!
Đùa vui,
Giống tôi !
Ngày đó.

Bia, rượu,
Men tình,
Những thứ
Tinh ranh.

Có cần,
Cần có,
Không, phải,
Phải không?