Thứ Tư, tháng 8 22, 2012

* Mẹ


 
Tôi còn mẹ trong đời,
Có ai thương tôi hơn mẹ!
Có ai khổ vì tôi hơn mẹ!
Có ai tha thứ cho tôi hơn mẹ!

Tôi đã gần sáu mươi,
Mẹ thương tôi như con trẻ,
Mẹ lo sợ tôi phải vất vả,
Không buồn vì lâu ngày không thăm hỏi.

Tuổi mẹ nay đã cao,
Vẫn nhớ chúng tôi từng đứa,
Mang cái đau sợ con khốn khó,
Rồi vui mừng khi chúng biết thương nhau.

Đời chúng tôi còn Mẹ,
Phước hạnh mang đóa hoa hồng,
Giữa giòng đời,vũ trụ mênh mông,
Hiếu đạo cho hương thơm ngát nghìn đời.