Chủ Nhật, tháng 8 05, 2012

* Vô.

Tôi đã qua quá nửa đời,
Chân mây khắp nẽo tìm người em tôi.
Nghe âm thanh một nhịp thôi,
Vô duyên,vô cảm,vô thời,vô chung.