Thứ Sáu, tháng 8 10, 2012

* Lỡ rồi.

Lỡ rồi,
Em ơi!
Ngày mai,
Xa vời.

Lỡ rồi,
Em ơi!
Nắng mưa,

Trong đời. 

Ảnh Internet
Lỡ rồi,
Em ơi!
Chới với,
Tình tôi.

Lỡ rồi,
Em ơi!
Thời gian,
Không đợi.

Lỡ
rồi !
Em

Tôi.