Chủ Nhật, tháng 8 12, 2012

* Canh bạc.

Canh bạc tự bao giờ,
Vẫn chưa ngã được thua,
Thời gian chuyện bán mua,
Vẫn chưa hề ngừng lại...


Đất nước đã nghìn năm,
Hồn tử sĩ tinh anh,
Bảo tồn dòng Lạc Việt,
Thiên thu và bất diệt.

Trong khó khăn nào biết!
Lê Chiêu Thống điêu ngoa,
Trần Ích Tắt gian tà,
Đã manh tâm đổi chác!

Ngày nay có gì khác???
Cùng một hướng bạn ơi!
Biển đảo không đổi dời,
Cho đến ngày tận thế.