Thứ Bảy, tháng 3 22, 2014

* Cùng Kim Thanh và Thu Thủy trên Hx. :Đường quê

Thu Thủy :

Đường làng thêm đẹp
Nhờ bước chân êm
Môi cười núng nhẹ
Tóc xoả vai mềm

Dáng nhỏ hiền hoà
Chạnh nhớ ngày qua
Lòng thầm bối rối
Đâu người ngàn dặm
Còn mãi mơ hoa...
Hoa hậu sắc tộc thiểu số Vn
 locbach : (trích từ phần lời com. của Đoàn Kim Thanh)
Phải rồi thương lắm đường quê,
Có người em nhỏ mãi mơ trăng tròn.
Chút tình trong,tấm lòng son,
Đâu người ngàn dặm,mãi còn mơ hoa...