Thứ Ba, tháng 3 25, 2014

* Giàn bầu

Giàn bầu nhiều trái,
nhỏ lớn đua chen,
Anh thích ngắm...
bên nhà em ngày đó,
Ảnh giàn bầu nhà Tracy

Một màu xanh,
bên hàng rào cao gỗ,
Đã có nhiều,
giống lạ mọc xen,

Anh nhìn,
ngâm ngẫm mà khen,
Giống nào giống hệt,
giống em trêu mình...

Quả nào,
em chịu để dành,
Quả đó anh nhận,
nấu canh tôm đồng.

Hay em,
giữ lấy cho chồng,
Anh xin làm gã,
lưng còng đợi em...

Những khi sương sớm buồn tênh,
Vườn sau anh dạo cùng em giàn bầu.
Cũng là khi tóc đổi màu,
Trắng phau bao phủ...xanh bầu năm xưa.
Giàn bầu giống lạ !