Thứ Năm, tháng 3 20, 2014

* Gió mùa

Gió mùa gieo nguồn cơn,
Đông,tây,nam,bắc dồn,
Tựu trung nên đạo chính!
Vẹn tâm bình đức nhơn,
Chim kêu vang điệu đàn.

Ảnh Internet

Bắc mang nhiều chướng khí,
Nam tưới mạch sống an,
Tây nóng như nung cháy,
Đông tươi mát tình son,
Ai ơ thờ nước non!

Yêu nhau nhưng vội vã,
Hạnh phúc nào bên ta,
Khổ đau theo mùa gió,
Thảnh thơi rồi lại xa!
Bát ngát như hồn hoa...

Gió mùa như làn hơi,
Có khi lòng chơi vơi,
Có khi sầu trĩu nặng,
Vốn cho đời niềm vui,
Dẫu một lần xa khơi....