Chủ Nhật, tháng 3 02, 2014

* Khó tu

Mãi mê che lấp tham sâu,
Sao cho vơi cạn mưu cầu thế gian.
Rồi như chướng nghiệp đa đoan,
Giam mình ở giữa lòng tham chính mình.Vẫy vùng trong chốn vô minh,
Trông nhau ta bảo, súc sinh một bầy.
Khó tu thật!  khó tu thay!
Thôi xin kiếp nữa lưu đày... sân,si...