Thứ Bảy, tháng 3 15, 2014

* Cùng CNB. trên HX. : Thêm Một Tuổi Đời

 Cao Ngọc Bông :

Hôm nay thêm một tuổi đời đến
Ngày mai nghiêng gánh trả nợ dần
Xin tạ ơn người dầy ân nghĩa
Còn cho ta nở những nụ cười.

Ảnh Hương Xưa
locbach :
Dẫu biết yêu em đã muộn màng,
Tình kia chẳng đẫm sắc thời gian,
Thì sao em nỡ cho là nợ!
Để phải cưu mang những ngỡ ngàng...