Thứ Ba, tháng 3 18, 2014

* Đường quê

Đường quê lối hẹp,
Người đẹp dáng nghiêng,
Bước chân hiền hiền,
Mắt cười nhè nhẹ.

Ảnh Hương Xưa
Môi như thỏ thẻ,
Muốn nói điều chi,
Sao người vội đi,
Thời gian mấy khi,

Đừng để trôi vì..