Thứ Tư, tháng 6 11, 2014

* Xuống đường

Xuống đường dán bích chương,
Như trao nỗi niềm riêng,
Của chúng mình với Biển,
Còn giữ chi thầm kín,
Đời đó là của nhau.Xuống đường dán niềm đau,
Của yêu thương cùng Biển,
Tình mình chưa tan biến,
Trải bao lần nông sâu,
Chùng chân cơn mưa màu !

Xuống phố với bích chương,
Gởi bạn tôi muộn phiền,
Biển xanh chiều hoang tím,
Một nỗi buồn thấu tim,
Cuộc sống nào bình yên!

Xuống phố với niềm đau,
Tìm cho nhau tâm đầu,
Quê hương mùa biển động,
Vươn vai vùng trời rộng,
Dẫu mộng đời mưa ngâu.