Thứ Ba, tháng 6 10, 2014

* Khô

Đất khô để lại cõi cằn,
Cây khô còn lại mảnh sân xám màu.
Rồi ngày sau ...có tìm nhau!
Xanh tươi hỏi nắng...niềm đau cũng tàn.

Ảnh Hương Xưa
Theo thời gian những hoang mang,
Cái điều tưởng ở, vội vàng ra đi.
Tay trơn níu bóng xuân thì,
Bơ vơ bóng xế chiều đi phai tàn.