Thứ Ba, tháng 6 03, 2014

* Biển Posters

Mang thơ vui...với bạn bè,
Thơ buồn...đem giữ bên bờ biển Đông.
Anh thương tiếng hát nên dòng,
Thủy chung em giấu... đợi mong tháng ngày.


Chuyện xa xưa thực hôm nay,
Cùng thôi là những đắng cay phận đời.
Biên cương hải thệ đổi dời,
Có trong tủi thẹn có ngoài đớn đau.

Biển khơi khó nối nhịp cầu,
Nhưng kìa mây nước một màu vốn xanh.