Thứ Hai, tháng 6 16, 2014

* Lánh đời

Thanh bần lạc đạo kiếp nhân sinh,
Yên thú bồng lai lánh nhục hình,
Bon chen,danh lợi tầm hoan lạc,
Hay ra dục động lắm hoàng kinh.

Chùa Miên (Internet)

Một phút lánh đời thấy non tiên,
Một giây trần lụy vạn não phiền,
Thôi ta yên cuộc trăm năm ấy,
Mênh mông hư ảo lấy làm duyên!