Chủ Nhật, tháng 11 30, 2014

* Lẩm cẩm

Lẩm cẩm lối phê bình,
Tình ý kém phân minh,
Lấn áp bất thình lình
Viết lộn ...thiệt bực mình...

Ảnh tại cafe Du Miên


Phải xin lỗi nhiều phen...
Rồi xin xóa lời riêng,
Để tránh lỗi điên điên,
Oan gia nợ tiền khiêng.

Hay mình thôi không viết...
Yên lặng cho vài phen,
Cũng là tránh muộn phiền,
Không nên phán gì thêm...

Hôm qua trời đang nắng,
Rồi mây phủ một miền,
Cuồng điên trong giông bão,
Người chưa tỉnh cơn điên.

Con Vàng xa tiếng sủa,
Rỗng tếch hổng thèm nghe,
Ái cha!lại rè rè ,
Biết rồi hổng thèm nghe...

Lẩm cẩm rồi kẽo quê,
Ngọ ngoạy hay ngo ngoe,
Trăn trở chút ...im re,
Sao đông này...nóng ghê.