Thứ Ba, tháng 11 25, 2014

* Khác mùa

Vòng quanh trong lớp vàng rơi,
Của mùa đông chết còn hoài nhớ thu.
Từng cơn gió sớm ...bụi mù,
Của Sài thành đổ như ru điệu buồn.

Góc ND Chiểu-MD Chi,Sgon.
Nguyễn Đình Chiểu lá mưa tuôn,
Trên vai lữ khách mang hồn người xưa.
Gió đưa gió đẩy duyên đưa ,*(ca dao).
Cơn mưa phùn lại ...cho vừa ướt mi...

Ngày nao năm ấy anh đi,
Quê hương để lại những gì yêu thương.
Nhớ em nhớ cả con đường,
Đông này khác hẳn thu tàn năm xưa.

Gió đưa gió đẩy duyên đưa,*(ca dao).
Mình sao quên được giấc trưa mậu hầu!
Mãi tìm nhau những canh thâu...
Dấu yêu còn đó đôi đầu xuân xanh.

Vòng quanh anh ...chỉ một mình,
Đếm sao hết lá vô tình rụng rơi!