Thứ Hai, tháng 11 10, 2014

* Nợ em

Nợ em từng tiếng em cười,
Tay thon ,ong nhỏ viền ngoi mái dài.
Nợ em áo mỏng mềm vai,
Nét trong vời vợi vẻ ngoài sáng sao.

Ảnh Võ Mậu Khiêm
Từ ta ngày tháng hư hao,
Nợ em bao cuộc chiêm bao thẹn thùng.
Nợ em giây phút ngượng ngùng,
Đủ cho ta cuộc phong trần nôn nao.

Nợ em ...biết đến thuở nào,
Hoa đê mê rụng lối vào bồng lai.
Ta rồi tỉnh mộng liêu trai,
Nợ em vẫn gánh trên vai nặng quằng.

Tình đời duyên phận khó phân,
Cho nhau cho đến ...đâu cần nghĩ suy.
Thế sao ta nợ em gì?
Điều ta ao ước...cũng vì em thôi.

Nợ em một áng mây trôi....