Thứ Sáu, tháng 11 14, 2014

* Sinh nhật sớm trang Hương Xưa

Đã 4 đâu...
Mà đẫy đà con gái.
Dậy thì chưa!
Đã lắm sắc nhiều hương.Vui làm sao...
Bên một miền hoa lạ.
Giữa đi- về
Ấp ủ một hương xưa.