Thứ Hai, tháng 11 17, 2014

* Sài gòn hôm nay

Xô bồ,chen lấn,ngỗn ngang,
Bụi đầy,đường nghẽn...bao hàng cây nghiêng.
Tịnh tâm...tránh nỗi lụy phiền,
Chân xiêu bước chậm,đấy miền thực tu.