Thứ Tư, tháng 11 26, 2014

* Thảnh thơi

Còn thương ta bảo lụy vương,
Chia xa người nói vô thường đời ta.
Thắt cho ngay vạt cà sa,
Nhìn lên bóng Bụt giữa tòa sen cao.

Ảnh Thiền viện Vạn Hạnh ,Đà Lạt

Giục tâm mở lối ra vào,
Thảnh thơi bên Bụt ...cõi nào bồng lai!
Đời thường đã quá hư hao,
Tam quy giữ giới xa rời trầm luân.

Khổ và đau sẽ vô ngần,
Đời còn tham, hận, si,sân dẫy đầy.
Thiền đường chân bước vào đây,
Vạn hạnh bồ tát...cho ngày chờ mong.

Thảnh thơi dứt nợ phiêu bồng...