Chủ Nhật, tháng 11 23, 2014

* Thầy An

Tám mươi tuổi thầy không còn trẻ,
Tuổi tám mươi vẫn cảm chưa già,
Nụ cười giữ mối tình xa,
Năm mươi năm trước dắt ta vào đời.
Công thầy...trời biển khó dời,
Ơn thầy ghi khắc suốt đời lòng ta.

Ảnh thầy Võ Ngọc An
Tháng năm lặng lẽ trôi qua,
Năm mươi năm đó ...quả là đáng yêu...
Hình dung dẫu đổi thay nhiều,
Tâm hồn ông giáo ...nhiễu điều phong vân.

Giữ cho bút sáng hóa văn...
Giữ cho nghĩa đạo mười phân vẹn mười...

Trường làng Vũng Nồm,Xương Lý Võ Ngọc An
Một đời đức đạo đèn soi,
Tình nhân ái rạng mãi đời của nhau...